Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Snyd stopper tilskud til hulmursisolering

Snyd stopper tilskud til hulmursisolering

Efter en række opsigtsvækkende sager, belyst af blandt andet DR, har Energistyrelsen udført en kontrol af tilskudssager, hvor husejere har fået energitilskud til hulmursisolering af boligen. Der kan derfor ikke ydes tilskud til hulmursisoleringssager, der ansøges efter den 22. marts 2017 og 3 måneder frem.

Det forventes at stoppet for tilskud til hulmursisolering vil vare 3 måneder. Tiden skal bruges på at revurdere tilskuddet, og overveje, hvordan man kan minimere risikoen for fejl og snyd med energitilskud til hulmursisolering.

I en kontrol fandt Energistyrelsen, at der var fejl i mere end halvdelen af sagerne. I 37 ud af 62 sager blev der fundet fejl.

De hyppigste fejl  var:

  • Fejl i aftalekæden – Arbejdet var udført, inden der lå en forhåndsgodkendelse
  • For stort areal indberettet (25%)
  • Førsituation svarede ikke til forudsætninger for standardværdi (30%)

Fejl gav for høje energitilskud

gult hus hulmursisoleringNår man indberetter for stort areal, betyder det, at man få et for højt tilskud udbetalt. 3 af sagerne viste afvigelser på over 50%, og i to af sagerne var afvigelsen på over 100%. Udregning af de isolerede vægges areal skal tage højde for døre og vinduer, og ikke medregne disse. I enkelte tilfælde havde man blot anført husets grundareal som isoleret areal.

Den hyppigste fejl, at førsituationen ikke svarede til forudsætningerne for den anvendte standardværdi betyder, at man har antaget en ringere isolering af væggen inden den blev isoleret. Typisk vil det sige, at man har antaget at væggen har været uisoleret, selvom den oprindeligt har været isoleret.

I enkelte sager blev det påvist, at den anførte isolering ikke var blevet indblæst.

1 kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top