Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Beregn forbrug af træpiller

Hvor mange træpiller bruger man om året? Det kan du få et bud på med denne beregner. Du kan også læse mere om træpiller her.

Indtast dit forbrug i varme nu, eksempelvis oliefyr – og angiv så hvor meget olie du bruger. Derved omregnes dit olieforbrug til træpilleforbrug. Samtidig kan du se, hvor meget du kan spare ved at skifte fra din nuværende varmekilde til opvarmning med træpiller.

så mange træpiller skal du brugeHvor mange træpiller du skal bruge om året, afhænger selvfølgelig af, hvor stort dit hus er, og hvilken temperatur I foretrækker. Derudover afhænger den af virkningsgraden på pillefyret. I beregneren er der indsat typiske virkningsgrader for naturgaskedler og oliefyr.

Sådan beregner du, hvor mange træpiller du skal bruge

I vores beregner omregner vi dit nuværende varmeforbrug til et skønnet forbrug i træpiller. Det gør vi ved at finde hvor mange kWh du bruger. I fyringsolie er der eksempelvis ca. 10 kWh pr. liter. Det kan man så omregne til et forbrug i træpiller, da der er ca. 5 kWh i et kg træpiller.

Man skal også huske at gange med virkningsgraden for kedlen. Den er typisk i området 70-90%, alt efter hvilket pillefyr der er tale om. Virkningsgraden er et tal for, hvor meget varme man får ud af et kg træpiller. Den resterende mængde forsvinder som tab gennem røggasserne – dvs. ud gennem skorstenen.

Så mange penge koster det

Når du har dit forbrug i træpiller, kan du beregne hvor stor udgiften vil være. Her ser du en oversigt over priser på træpiller:

[afp id=”11″]

Back to top