Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Energitilskud i 2019

Står du overfor en energirenovering af din bolig, er der flere muligheder for at få energitilskud. Her får du en gennemgang af de vigtigste ordninger, og ikke mindst betingelserne for at få tilskud til energibesparelser.

Overordnede tilskudsordninger

 • Håndværkerfradrag
 • Tilskud fra Energiselskaber

Begge ordninger kan bruges ved energirenovering og energibesparende tiltag, og der er ikke noget i vejen for, at du bruger begge ordninger på den samme opgave.

efterisolering af loft kan udløse energitilskudHåndværkerfradrag

Håndværkerfradraget medfører, at du kan fratrække arbejdsløn for op til 12.000 kr pr. voksen beboer i husstanden. Er I to voksne, vil I altså kunne fratrække 24.000 kr i 2018, hvis I har haft udgifter til håndværkere, der ligger over det beløb. Du kan læse mere om, hvilke ydelser du kan få fradrag for her.

Ønsker du at gøre brug af håndværkerfradraget i forbindelse med energirenovering, er det vigtigt at arbejdsløn bliver specificeret på fakturaen. Du skal også selv sørge for at registrere håndværkerfradraget hos SKAT. Det gøres i Tast Selv systemet.

Tilskud fra energiselskaber

Energiselskaberne har forpligtet sig til at reducere energiforbruget hos slutbrugerne i form af Energispareaftalen af 16. december 2016. Derfor yder de tilskud til energibesparende tiltag både hos private og erhverv.

I praksis foregår det ved, at energiselskaberne blandt andet yder rådgivning til private og erhverv, blandt andet med råd om de bedste løsninger. Når en forbruger så har gennemført energibesparende tiltag, indberettes disse til Energistyrelsen, og det udløser et kontant tilskud.

Der er ikke krav om, at du skal kontakte dit lokale energiselskab, hvis du vil have energitilskud. Faktisk kan du frit vælge en samarbejdspartner blandt landets energiselskaber, og det kan godt betale sig at se sig lidt for, for der kan være stor forskel på, hvor meget et energiselskab vil give i tilskud.

 • Arbejdet må ikke være påbegyndt
 • Du må ikke ansøge om tilskud hos flere energiselskaber
 • Sørg for at dokumentere arbejdet før og efter
 • Undersøg hvad du kan få i tilskud – energiselskaberne udbetaler ikke det samme tilskud pr. sparet kWh.

Hvem kan få energitilskuddet?

Energitilskud kan søges af private, lejer- og andelsboligforeninger og erhverv. I beboelse vil man typisk tage udgangspunkt i nogle standardværdier, når man skal beregne hvor stort et tilskud der kan udløses.

Det er også i et vist omfang muligt at få energitilskud til energibesparelser i fritids- og sommerhuse. Eksempelvis opsætning af varmepumper.

Eksempler på energitilskud

Energiselskaberne tager udgangspunkt i Energistyrelsens Standardværdikatalog. Du finder Standardværdikataloget her. Gang besparelser i Standardværdikataloget med 0,30 – så har du et meget godt billede af det mulige energitilskud.

I standardværdikataloget kan du finde alle de energibesparende tiltag, som der kan ydes tilskud til.

Energitilskud til skift af gasfyr eller oliefyr

Hvis du udskifter dit gamle oliefyr med en ny kondenserende gaskedel, har det tidligere kunne udløse et energitilskud. Men i det nye standardværdikatalog er værdien sat til 0 kWh. Derfor er det en god ide at kontakte et energiselskab, og høre om du kan få tilskud. Det kan være muligt at få tilskud, men så vil det bero på en eksakt beregning, fremfor Standardværdikataloget.

Som udgangspunkt gives der nemlig IKKE tilskud til udskiftning af varmekilder til træpillefyr, brændefyr eller lignende.

Energitilskud til varmepumpe

Hvis du har oliefyr, elopvarmning eller naturgaskedel, kan du få tilskud til at opsætte en varmepumpe, eller alternativt at etablere jordvarme. Hvis du etablerer jordvarme i stedet for naturgas, vil du kunne opnå et tilskud i størrelsesordenen 8-9.000 kr. Udover energitilskuddet vil du også kunne benytte håndværkerfradraget, hvis der indgå arbejdsløn i opgaven.

Energitilskud til skift af vinduer og døre

Der gives energitilskud til udskiftning af døre og vinduer, hvis der skiftes til mere energirigtige løsninger. Det kan både være hele døre og vinduer, men også blot udskiftning af ruder til lavenergiruder. Står vinduerne alligevel overfor en udskiftning, kan det være et rigtig god tilskud at få til arbejdet.

Energitilskud til isolering af lofter og ydermure

Et af de steder, hvor det vil være oplagt at søge om energitilskud, vil være til isolering af lofter og ydermure. Hvis du efterisolerer 160 m² loft, vil du kunne få et tilskud i størrelsesordenen 1.000 til 3.000 kr. Sammenlignet med udgiften, og kombineret med håndværkerfradraget kan det være en god hjælp til at få en stor energibesparelse i mange år fremover. Husk; hvis du selv efterisolerer dit loft, skal du være opmærksom på risikoen for fugtskader og råd.

Bemærk: Energistyrelsen har suspenderet muligheden for at få energitilskud til hulmursisolering fra den 22. marts 2017 og tre måneder frem. Læs mere her

Energitilskud til udskiftning til LED belysning

Du behøver ikke lave store gennemgribende renoveringer, for at få energitilskud. Faktisk kan du også få tilskud til noget så simpelt som at skifte dine glødepærer til LED pærer. Det kræver blot at du skifter alle pærer på én gang, og at du sørger for at ansøge om energitilskud, inden du køber materialer og skifter pærerne.

Energitilskud til LED pærer ligger på ca. 10 kr pr. stk.

Sådan ansøger du om energitilskud

Det er VIGTIGT, at du ikke går i gang, eller bestiller materialer, inden du har fået forhåndsgodkendt din ansøgning om energitilskud til arbejdet. Du kan ikke få tilskud, hvis du først ansøger når arbejdet er udført.

 

Processen for ansøgning og udbetaling af energitilskud ser sådan ud:

 • Du ansøger et energiselskab, eller eksempelvis Energikøb.dk om tilskud
 • Få tilbud fra leverandører på opgaven. Husk at oplyse, at du selv står for tilskud, så dine leverandører ikke også anmelder opgaven og får udbetalt tilskud
 • Du vil få en forhåndsgodkendelse fra energiselskabet
 • Leverandøren kan nu udføre opgaven
 • Når den er færdig, anmeldes det til energiselskabet, og dokumentation indsendes.
 • Skal du gøre brug af håndværkerfradraget, skal du selv anmelde det via SKATs tast selv service.

Opdateret december 2018

Back to top