Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Energitilskud i 2023

Står du overfor en energirenovering af din bolig, er der flere muligheder for at få energitilskud.

I Danmark er der mulighed for at søge om energitilskud til forbedring af boligers energieffektivitet. Disse tilskud er en del af regeringens bestræbelser på at nedbringe energiforbruget og fremme grønnere alternativer. Fra 2023 er tilskudsordningerne opdelt i to hovedkategorier: Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. Her får du en gennemgang af de vigtigste ordninger, og ikke mindst betingelserne for at få tilskud til energibesparelser.

Overordnede tilskudsordninger

  • Varmepumpepuljen
  • Energirenoveringspuljen

Begge ordninger kan bruges ved energirenovering og energibesparende tiltag, og der er ikke noget i vejen for, at du bruger begge ordninger på den samme opgave.

efterisolering af loft kan udløse energitilskudVarmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen
Varmepumpepuljen er specifikt rettet mod installation af varmepumper, mens Energirenoveringspuljen dækker en bredere vifte af energiforbedringer såsom isolering, udskiftning af vinduer og forbedringer af ventilationssystemer. Disse tiltag er designet til at reducere energiforbruget og forbedre boligens samlede energimærkning​​​​.

Hvem kan søge, og hvad kan der søges tilskud til?
Energirenoveringspuljen fokuserer på boliger med energimærke E, F eller G, da disse boliger har det højeste energiforbrug og dermed det største potentiale for energibesparelser. Tilskud kan søges til blandt andet isolering, udskiftning af vinduer, installation af ventilationsanlæg og konvertering til vandbåret rumvarme

Ansøgningsbetingelser
For at kvalificere dig til energitilskud, skal din bolig opfylde bestemte kriterier som angivet af Energistyrelsen. Dette inkluderer, at boligen har et bestemt energimærke og at ingen renoveringer er foretaget siden sidste energimærkning. Renoveringer skal påbegyndes efter godkendelse af ansøgningen, og alle forbedringer skal udføres af certificerede fagfolk​​.

Ansøgningsproces og udbetaling
Energistyrelsen har oprettet en tilskudsberegner, som giver en indikation af det forventede tilskud. Det er vigtigt, at alle nødvendige dokumenter er klar før ansøgning. Efter projektets afslutning og betaling af den sidste regning har du 60 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. Forbered dig på en behandlingstid på op til 7 måneder​​.

Hold dig opdateret
Interessen for energitilskud er meget høj, og midlerne kan blive udtømt hurtigt. Det anbefales derfor at holde sig opdateret om åbningstider og krav gennem Energistyrelsens hjemmeside og andre relevante informationskanaler​​.

Vigtige punkter at overveje

  • Du må ikke indgå aftaler eller påbegynde projektet, før du har modtaget forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen.
  • Indhent flere tilbud for at sikre de bedste vilkår og priser for dit projekt.
  • Overvej at søge rådgivning for at optimere dit projekt og tilskudsansøgning.

Energirenovering og -omstilling er vigtige skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Med de rette forberedelser og forståelse af tilskudsordningerne kan du gøre en forskel for både miljøet og din økonomi.

Sidst opdateret d. 4 marts 2024

Back to top