Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Skærpede energikrav til døre og vinduer fra 2021

Skærpede energikrav til døre og vinduer fra 2021

Både når man skal installere vinduer i et nyt hus, og når man udskifter gamle vinduer, gælder der nogle regler, som man er nødt til at overholde. Nu sker der dog en ændring i de regler, vi har været vant til, da der i sommeren 2020 kom en ændringsbekendtgørelse til Bygningsreglementet. Bygningsreglementet stammer tilbage fra 2018 og går derfor også under betegnelsen BR18. Bygningsreglementet omfatter en række regler inden for Byggeloven og er dermed de regler, som et byggeri skal overholde i forhold til sikkerhed, sundhed og energiforbrug. 

Ændringsbekendtgørelsen omhandler primært en skærpning af energikravene til døre og vinduer, som kommer til at gælde fra 1. januar 2021. Blandt andet så skal alle vinduer i en almindelig bolig kunne leve op til det, der i dag svarer til et A-mærket vindue. Her kan du læse mere om nogle af punkterne i ændringsbekendtgørelsen og de skærpede energikrav.

Vinduer, glasydervægge, glastage samt ovenlysvinduer

Energibalancen for referencevinduet for vinduer og glasydervægge må ikke være mindre end -17 kWh/m2 per år. Fra den 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/mper år. 

Energibalancen for referencevinduet for ovenlysvinduer og glastage må ikke være mindre end 0 kWh/m2 per år. Fra den 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 10 kWh/m2 per år.

Lydglas og andre funktionsglas må gerne anvendes, men kun hvis referencevinduet opfylder kravet til energibalancen. Hvis der kan påvises en energibesparelse, så må man også gerne anvende glas med en lavere solvarmetransmittans (også kaldet g-værdi).

Referencestørrelse for vinduer, glasydervægge, glastage og ovenlysvinduer ligger på 1,23 m x 1,48 m. Energibalancen for glasydervægge og glastage beregnes fra profilsystemets centerlinjer. 

B-mærkede elementer er stadig tilladt, hvis man bygger til og får søgt om byggetilladelse inden den 31. december 2020. Man kan også stadig købe B-mærkede elementer til sit hus eller sin tilbygning, hvis bare de bliver monteret inden den 31. december 2020.

Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger

Mindstekravet til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger i forhold til vinduer, yderdøre, glasydervægge, ovenlysvinduer samt ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, er at de skal have en U-værdi (W/m2K) på 1,80.

Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, lemme eller porte må have et linjetab (W/mK) på 0,03 mens samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler må have et linjetab på 0,10.

Kravene til U-værdier og linjetab gælder, når det samlede areal af vinduer og yderdøre (som eksempelvis ovenlysvinduer, ovenlyskupler, glasydervægge, glastage samt lemme mod det fri) maksimalt udgør 30 procent af det pågældende opvarmede etageareal. 

B-mærkede elementer vil altså fortsat være tilladt i sommerhuse og uopvarmede rum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top