Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Muligheden for handel og markedsføring af grøn brint udvides i Danmark

Muligheden for handel og markedsføring af grøn brint udvides i Danmark

En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli, åbner op for spændende muligheder inden for handel og markedsføring af brint som grøn energi. Tidligere var det kun muligt at udstede oprindelsesgarantier for el, gas og varme, men nu kan PtX-aktører også få oprindelsesgarantier for brint.

PtX-teknologien, også kendt som Power-to-X, spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling mod et mere bæredygtigt samfund. Ved hjælp af PtX-teknologien kan der produceres brændstoffer og kemikalier, der kan erstatte fossile produkter i sektorer som søfart, luftfart, landbrug, industri og tung vejtransport.

Danmark er nødt til at omstille disse sektorer for at opnå det langsigtede mål om klimaneutralitet senest i 2050. Det er derfor afgørende, at den brint, der anvendes i PtX-processerne, er produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. Denne garanti kan nu dokumenteres gennem udstedelse af oprindelsesgarantier for brint.

Med den nye bekendtgørelse får PtX-aktører mulighed for at markedsføre og demonstrere, at de handler med grøn brint og anvender den i deres processer. Tidligere var det kun inden for el, gas og varme, at energiselskaber kunne vise, at de handlede med grøn energi.

Bekendtgørelsen ændrer oprindelsesgarantisystemet og udvider det til også at omfatte brint. Det betyder, at det nu er muligt at udstede oprindelsesgarantier for brint, som beviser, at en given mængde brint er produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. PtX-aktører kan nu med stolthed påpege, at de leverer grøn brint, og virksomheder samt forbrugere kan glæde sig over at benytte sig af denne bæredygtige energikilde.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2023 og åbner dermed døren for en mere bæredygtig fremtid med grøn energi og en reduktion af CO2-udledningerne. Den nye mulighed for handel og markedsføring af grøn brint bidrager til Danmarks indsats for at opnå en klimaneutral samfundstransformation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top