Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Bliv klogere på energirenovering af private udlejningsboliger

Bliv klogere på energirenovering af private udlejningsboliger

Ejer du en udlejningsbolig, og går du og overvejer at energirenovere den, så bør du læse med her. Energirenovering kan give dig besparelser i forbindelse med varmeregningen og god samvittighed i og med, at boligen bliver mere miljøvenlig, men hvordan skal man lige gribe en energirenovering an? Det kigger vi på i denne artikel.

Tilskud fra Energistyrelsen

Når du skal energirenovere din udlejningsbolig, så kan du få tilskud til renoveringen fra Energistyrelsen. Du kan her i første kvartal af 2021 søge et tilskud fra bygningspuljen, som i alt ligger på hele 675 millioner kroner. Du kan søge tilskuddet til helårsbolig eller sommerhus, som er registreret som helårsbolig, både som privatperson og virksomhed. Du kan dog kun søge tilskuddet, hvis du er registreret som ejer af boligen. Tilskuddet kan søges til forbedringer som optimering af husets skal, udskiftning af varmetype og optimering af boligens drift. 

For at søge tilskud skal din bolig d. 1. oktober 2021 være energimærket. Du skal indsende din ansøgning om udbetaling af tilskud senest 30 dage efter projektets afslutning. Energirenoveringen af boligen skal foretages inden for to år efter godkendelse af ansøgningen om tilskud. Tildelingen af tilskud følger først-til-mølle-princippet, og derfor skal du gerne være hurtig til at ansøge.

Når det skal beregnes, hvor meget du kan få i tilskud, ser man på din boligs opvarmede areal, så tilskuddet beregnes altså ud fra arealet, længder men også den forventede tilstand af vinduer, ventilation samt hvilken varmekilde, der anvendes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at momsregistrerede virksomheders tilskud er 20% mindre end ellers. Du er velkommen til selv at skaffe de nødvendig materialer til energirenoveringen, men for at få tilskud må du ikke selv udføre renoveringen men skal i stedet hyre en håndværker.

Inden du søger om tilskud til energirenovering, skal du undersøge om din bolig er energimærket og i så fald hvilket energimærke, der er tale om. Er din bolig ikke energimærket, skal du få en energimærkekonsulent til at ordne dette.

Aftalt grøn byfornyelse – en aftale- og tilskudsmodel

’Aftalt grøn byfornyelse’ er en aftale- og tilskudsmodel for energirenovering af private udlejningsbygninger. Udlejere og lejere i private udlejningsbyggerier, der helt eller delvist udlejes til beboelse, kan lave en aftale om energirenovering, som kan omfatte enhver form for energirenovering. Energirenovering kan forårsage lejeforhøjelse. Aftalen om energirenovering skal være baseret på en skriftligt aftale mellem lejer og udlejer, hvor krav og betingelser er fremlagt.

Ejendomme med beboerrepræsentation

Er der en beboerrepræsentation i din ejendom, skal du inddrage denne i energirenoveringsprojektet. Det giver dig som udlejer mulighed for at få et indblik i, om lejere vil være interesserede i at indgå en aftale om en energirenovering, og lejere vil kunne få beboerrepræsentationen til at forhandle en aftale om energirenovering med udlejer på deres vegne. 

Lejeforhøjelse

Lejeforhøjelsen i forbindelse med energirenovering behøver ikke overholde reglen om lejefastsættelse efter det lejedes værdi men skal stadig være indenfor de rammer, som Huslejenævnet har forhåndsgodkendt for lejeforhøjelse. Bliver udgifterne i forbindelse med energirenovering højere end forventet, kan udlejer og lejer dog indgå en aftale om en højere lejeforhøjelse, end hvad Huslejenævnet oprindeligt har godkendt. Lejeforhøjelse skal varsles mindst tre måneder inden, den træder i kraft.

Indfasningsstøtte

Du kan ansøge om indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelse hos kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal godkendes inden en aftale kan indgås mellem udlejer og lejer om energirenovering. Kommunalbestyrelsen vurderer dit behov for støtte ud fra en skriftlig erklæring udarbejdet af et energimærkningsfirma om omfanget af energirenoveringen, huslejenævnets godkendelse af lejeforhøjelsen og dokumentation på, at alle lejere i ejendommen har tiltrådt aftalen om energirenovering.  

Energispareindsats

Der er indgået en aftale med danske energiselskaber om en energispareindsats, hvilket betyder, at du kan søge om tilskud og rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne, en håndværker eller energirådgiver, som har en aftale med et energiselskab. Det er meget vigtigt, at du søger om tilskud, inden du påbegynder dit projekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top