Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Træpiller

Træpiller er et økonomisk og miljørigtigt alternativ til opvarmning med fyringsolie eller elvarme. Træpiller kan brændes af i pilleovne og pillefyr, og afgiver næsten ingen affaldsstoffer ud over lidt aske. Da træpillerne under afbrænding kun frigiver den Co² som træet har optaget under væksten, er det et miljørigtigt, eller Co² neutralt brændsel, så længe der plantes nye træer til erstatning for dem, som laves til træpiller.

Antagelsen er, at træpillerne afgiver den samme mængde Co², som træet ville have gjort, hvis det bare havde ligget i skovbunden og rådnet. Når man så planter nye træer, optager disse Co² under væksten – derfor kan man sige, at træpiller er et Co²-neutralt brændsel.

Træpillerne fremstilles ved at opvarme træspåner, og efterfølgende sammenpresse dem under stort tryk. Under opvarmningen frigives træets lignin. Når træspånerne så sammenpresses, fungerer ligninen som bindemiddel, og gør at pillerne kan holde deres form uden tilsætning af andre stoffer. I Danmark er det dog tilladt at tilsætte op til 1% tilsætningsstoffer til træpillerne. Det kan eksempelvis være lim. Når man ønsker støvfri træpiller, coates pillerne også oftest med eksempelvis koldpresset linolie.

Hvor kommet træet fra til træpillerne?

Oftest består træpillerne af affaldstræ, som er blevet til overs fra produktionen i træindustrien. Dog bliver der også fremstillet træpiller af træ, som kun bruges til piller. De vil typisk blive afbarket, renset og findelt, inden de bruges til træpiller.

Alt efter oprindelsesland, kan der være forskellige krav til træ, indhold og pillekvalitet. Det skal du være opmærksom på, når du køber træpiller. Vælg piller i en god kvalitet. Det giver dig mere varme for pengene, og letter vedligehold og rengøring af dit pillefyr eller pilleovn.

Hvad koster træpiller?

Prisen på træpiller afhænger selvfølgelig af, hvor du køber dem – og hvor stor mængde du køber. Der er forskel på, om du køber en enkelt sæk træpiller, en palle eller to, eller et helt vognlæs til indblæsning. Mange private forbrugere vælger dog at bestille træpiller i sække, ofte leveret på paller. Det er et produkt, der er let at sammenligne priser på.

Har du ikke pengene til træpiller nu, så kan de også købes på afbetaling.

Herunder kan du se en oversigt over aktuelle tilbud på træpiller:

Priser på 8mm træpiller

[afp id=”11″]

Priser på 6mm træpiller

[afp id=”12″]

Afgift på træpiller

Der er ikke pålagt afgifter på træpiller. Det har i medierne været beskrevet flere gange, at der skulle være en afgift på vej på træpiller og andet biomasse, men det er ikke sket endnu. Grunden til at man frygtede en afgift på biomasse var, at udskiftningen fra eksempelvis olie til træpiller går ret hurtigt, og derved mister staten store indtægter på afgifter på fyringsolie.

Der er dog en afgift på træpiller, fremstillet med svovlholdigt bindemiddel. Dette er dog ikke aktuelt for private forbrugere.

Energiindholdet i træpiller

Brændværdien i træpiller er som træ. Den kan variere, alt efter hvilken træsort der er anvendt, men i praksis er der så lille forskel, at det ikke har betydning for private forbrugere.

Et kg træpiller har et energiindhold på ca. 5kWh/kg. Det er ca. det halve af fyringsoliens. Med andre ord: 1kg træpiller svarer til ca. en halv liter fyringsolie. Længere nede kan du se, hvordan du skønner dit forbrug af piller, hvis du ønsker at konvertere fra opvarmning med fyringsolie eller elopvarmning.

Træpiller af god kvalitet har et lavt vandindhold, under 10%, og et askeindhold på under 0,5%. Det lave vandindhold giver en høj forbrændingstemperatur. Det betyder, at de fleste stoffer bliver brændt af. Derved afgiver træpillerne ikke ret mange affaldsstoffer. Det er blandt andet en af grundene til, at piller er så populære som brændsel.

Den høje forbrændingstemperatur kombineret med lavt askeindhold betyder også, at træpiller brænder meget rent. Det er årsagen til, at træpillefyr kan køre i dagevis uden opsyn, så længe der er piller nok i beholderen. Høj temperatur kombineret med lavt askeindhold giver nemlig meget lidt sod og slagger.

Så mange træpiller skal du bruge om året

Hvor mange træpiller du skal bruge, afhænger meget af dit varmeforbrug, dit hus, om du bruger træpiller til at varme brugsvand i sommerhalvåret og meget mere. Derfor kan det være svært at rådgive om, hvor mange træpiller du skal bruge, uden at kende dit nuværende varmeforbrug.

Men kender du varmeforbruget, eksempelvis i elopvarmning eller fyringsolie, er det let at omregne til et pilleforbrug. Et kg træpiller indeholder ca. 5kWh, eller ca. det samme som en halv liter fyringsolie. Kender du dit årlige forbrug i fyringsolie, skal du gange med to, så har du dit årlige forbrug i træpiller.

Bruger du elopvarmning, skal du kende dit elforbrug til opvarmning. Så dividerer du elforbruget med 5000, så har du dit forbrug i træpiller i tons. Brug denne beregner:

 Beregn konvertering fra elopvarmning til træpiller

Når du omregner fra elforbrug til træpilleforbrug, skal du lige huske at fratrække det elforbrug, som ikke bruges på opvarmning. For en typisk familie på 4 ligger det på 3.000-4.500 kWh.

Forskellen på 6mm og 8mm træpiller

Træpiller fås med en diameter på 6mm og 8mm. I praksis er der ikke forskel på energiindholdet i pillerne – det er alene størrelsen der er forskellig. Skal du bruge træpiller i en pilleovn, bør du oftest vælge 6mm piller, hvorimod 8mm piller er mest velegnet til pillefyr og pillestokere. Du skal være opmærksom på, at du måske skal stille dit pillefyr om, hvis du skifter pillestørrelse.

Køber du piller i sække eller frit indblæst, kan du forvente at 6mm træpiller har en højere vægtfylde. Der kan simpelthen være flere piller i sækken, da de pakker sig bedre. Derved kan der samlet være mere træmasse i det samme rumfang. I praksis har det dog heller ingen betydning, da træpiller oftest sælges efter vægt.

Kan man købe træpiller i Tyskland eller Polen?

Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at du bestiller træpiller i Polen eller Tyskland. Du vil oftest kunne opleve en besparelse, især pga. lavere moms. I Tyskland er momsen kun 7%, mod 25% moms i Danmark. I praksis har det dog vist sig, at den store konkurrence på træpiller i Danmark sikrer ret lave priser, også sammenlignet med tyske forhandlere.

Det ligger dog udenfor Energimesters område at rådgive om indkøb af træpiller fra udlandet, udover hvad der er anført her. Især skal du være på vagt overfor træpillernes kvalitet, da man kan have andre standarder for træpillers kvalitet i udlandet, eksempelvis Tyskland og Polen.

Træpillefyr eller træpilleovn?

Du kan brænde træpiller i træpillefyr og træpilleovne. Træpilleovne kan sidestilles med en brændeovn, som du kan opsætte i stuen, og få en lokal varmekilde, som oftest er supplerende til husets øvrige varme. Træpilleovnen har typisk en indbygget beholder til træpiller, som kombineret med elektrisk styring kan sikre, at ovnen kører automatisk så længe der er piller til rådighed i magasinet.

Et træpillefyr derimod er tilsluttet husets centralvarmeanlæg. Det fungerer ved at opvarme centralvarmevand, som så cirkulerer til husets radiatorer og gulvvarme, og derved giver opvarmning i hele huset. Træpillefyr kan have virkningsgrader på op mod 90%. Det normale er en virkningsgrad i området 80-90%.

træpillefyr

Træpillefyr tager træpiller fra en beholder ved siden af selve fyret. Den kan indeholde træpiller til meget lang tids forbrug. Så oftest skal man kun sikre, at der er tilstrækkeligt med træpiller i beholderen eller siloen – og så fjerne lidt aske og rense brænder med jævne mellemrum.

Sådan opbevarer du dine træpiller

Det kan være fristende, bare at droppe sine træpiller, hvor der nu lige er plads, men du bør vælge din opbevaringsplads med omhu. Det kan både være farligt og dyrt at opbevare sine træpiller forkert

  • Træpiller udvikler kulilte – selv hvis de er opbevaret tørt
  • Træ piller kan udvikle varme – og selvantænde

Kulilte – Den usynlige dræber

Det er de færreste, der er klar over, at piller udvikler kulilte (CO), når de opbevares. Det skyldes en naturlig reaktion i træpillerne, grundet indholdet af harpiks. Faktisk har der været flere tilfælde af dødsfald i private hjem i Europa, fordi træpiller har udviklet CO under opbevaring, og derved forgiftet beboerne. (Kilde).

I et schweizisk forsøg, opbevarede man 30 kg piller i et lufttæt rum ved 26°C. Efter 16 dage var kulilteniveauet nået op på 3.100 og 4.700 ppm (parts pr. million) (kilde). Arbejdstilsynet tilråder ikke koncentrationer over 25ppm – og indånding af kulilte i koncentrationer over 500ppm medfører risiko for besvimelse. Har man først fået kulilte i blodet, tager det lang tid at få den ventileret ud igen. Det kan tage op til 5-6 timer at ventilere kulilten ud af blodet, hvis man ikke benytter iltmaske eller behandling i trykkammer.

Derfor er det vigtigt, at du opbevarer træpillerne et sted, hvor luften bliver udskiftet. Meget gerne et rum, som kan ventileres mekanisk, det vil sige med en blæser eller alternativt med åbning til det fri.

Selvantændelse – en reel risiko

Opbevarer du ikke dine brændselspiller korrekt, er der en risiko for, at de udvikler varme og i sidste ende, at de selvantænder. Det er nogle af de samme ting der gælder, når det kommer til risiko for selvantændelse, som det er når vi taler om risikoen for udvikling af CO:

  • Opbevar træpillerne tørt
  • Sørg for at holde temperaturen nede. Kølig opbevaring er det bedste
  • Sørg for at opbevare træpillerne i et velventileret område

Selvom det kan lyde som en halvfarlig affære, er der meget lav risiko ved at opbevare træpiller. Men tænk over det, og opbevar pillerne efter ovenstående tommelfingerregler – så er du på den sikre side, og har et meget sikkert brændsel liggende.

Køb 8mm træpiller

[afp id=”11″]

Køb 6mm træpiller

[afp id=”12″]

Back to top