Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Nye tal: Danskerne holder fast i de gode sparevaner fra energikrisen

Nye tal: Danskerne holder fast i de gode sparevaner fra energikrisen

Beholdelse af Energibesparende Vaner Fortsætter blandt Danskere ifølge Nye Data

Selvom truslen fra energikrisen er blevet mildnet for nu, fastholder danskerne deres imponerende energibesparende vaner. Dette konkluderes i en frisk rapport fra forsyningsselskabet KONSTANT. En ekspert opfordrer til at fastholde disse gunstige vaner og påpeger, at den fortsatte sparsommelighed stadigvæk positivt påvirker husholdningernes økonomi.

De rekordhøje elpriser førte til, at danskerne i 2022 begyndte at slukke lys, elektroniske apparater i standby-tilstand og andre elektroniske enheder for at nedbringe deres elregninger. Selvom priserne sidenhen er faldet, og energisituationen er blevet stabil igen, har danskerne bibeholdt deres gode vaner gennem de første seks måneder af 2023.

Dette fremgår af en nylig opgørelse fra forsyningsselskabet KONSTANT, der er en del af energi- og rådgivningskoncernen NRGi. De 230.000 private kunder hos forsyningsselskabet har i løbet af årets første halvdel opnået en samlet besparelse på omkring 8 procent sammenlignet med de første seks måneder af 2022. Når man specifikt fokuserer på spidsbelastningsperioden mellem kl. 17 og 21, viser tallene endda en reduktion på hele 9,2 procent.

Samlet set tyder tallene på, at nogle forbrugsvaner er blevet helt eliminere, mens andre er blevet flyttet til tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billigere. Dette glæder Bo Halm Andersen, energikonsulent hos NRGi.

“Hvordan danskerne atter har ændret adfærd, ligner det, vi så under corona-pandemien. Nu drejer det sig ikke om at desinficere hænderne, men derimod om at slukke apparater, når de ikke er i brug, og undgå unødig belysning. Tallene antyder, at de positive vaner vedbliver. Vi fortsætter med opmærksomhed på at følge gode råd såsom at time brugen af vaskemaskinen for at udnytte strømmen i de billigere perioder. Dette er en virkelig opmuntrende tendens, som jeg håber vil fortsætte,” udtaler Bo Halm Andersen.

Stigende afgifter på elektricitet gør elregningen dyrere

Fra den 1. juli er afgifterne på elektricitet steget fra 1 øre til 87 øre, hvilket resulterer i en tydelig påvirkning af elregningerne.

Ifølge Videnscentret Bolius vil en gennemsnitlig dansker med et årligt elforbrug på 1.600 kWh nu skulle betale ekstra 1.376 kr. om året, mens en typisk familie bestående af to voksne og to børn forventes at skulle betale yderligere 3.870 kr. årligt, hvis deres årlige forbrug når op på 4.500 kWh.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top