Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

Fordelene ved en fordelingsnøgle for energiregnskab

Fordelene ved en fordelingsnøgle for energiregnskab

For udlejere og administratorer udgør arbejdet med forbrugsregnskaberne for el, vand og varme en stor del af den daglige ejendomsadministration. Det skal løbende sikres, at forbruget aflæses korrekt, og at forbrugsudgifterne fordeles retfærdigt mellem de enkelte lejemål. En fordelingsnøgle for el, vand-, og varmeregnskabet kan både lette det administrative arbejde og sikre, at forbrugsregnskabet blandt lejerne er udregnet på præcise og pålidelige data. Vi sætter i denne artikel fokus på fordelingsnøgle og forbrugsregnskaber i udlejningsejendomme.

Hvad er en fordelingsnøgle?

Som udlejer eller administrator vil man opleve, at det administrative arbejde med energiforbrug og forbrugsregnskaber udgør en stor og vigtig del af det daglige udlejningsarbejde. Der skal administreres energiforbrug i forhold til alle lejemål, og for visse udlejere eller administratorer gælder det forbrug af både el, vand og varme.

Her er Brunatas fordelingsnøgle et uvurderligt redskab at have ved hånden til at udregne de enkelte lejemåls forbrug af el, vand og varme. En fordelingsnøgle fungerer på den måde, at en andel af den samlede udgift fordeles efter målt forbrug, hvorimod resten fordeles som en fast udgift. Særligt for varmeregnskab fungerer fordelingsnøglen på denne måde, mens el- og vandregnskab hovedsageligt fordeles efter målt forbrug og i langt mindre omfang efter en fast udgift.

Ved at benytte en fordelingsnøgle sikres man som udlejer eller administrator, at ens lejere kun betaler for eget forbrug, hvilket netop er ideen bag måling af energiforbrug i udlejningsejendomme.

En fordelingsnøgle er med til at sikre tilfredse lejere

En stor del af den daglige kontakt med lejere handler om deres forbrug af el, vand og varme samt forbrugsregninger. Dette er forståeligt, da lejernes udgifter til el, vand og varme udgør en omfattende post på deres månedlige budget. Det er således vigtigt for lejerne at vide, at de kan stole på, at deres forbrugsopgørelser og forbrugsregninger er baseret på nøjagtige mål og et præcist egen forbrug.

Det er derfor af stor vigtighed, at den enkelte lejer føler, at forbrugsregningerne er baseret på nøjagtige og pålidelige data. Der skal nemlig ikke herske nogen tvivl hos lejerne om, at de hver især udelukkende betaler for eget forbrug. Ved at benytte fordelingsnøgler til forbrugsregnskaber sikres der både gennemskuelighed og en fair fordeling af de enkelte lejemåls forbrug.

For en lejer skaber det tryghed at vide, at ens forbrugsregninger er baseret på nøjagtige og præcise mål. En sådan tryghed kan skabes ved at få leveret forbrugsoverblik, der er overskuelige og nemme at aflæse. Af overblikket vil det fremgå præcis hvor stor en del af udgiften, som vedrører lejemålets eget forbrug, og hvor stor en del der vedrører den faste udgift. Kun ved at få kunne leveret pålidelige og gennemsigtige forbrugsoverblik kan en lejer føle sikkerhed for, at udgifterne er fair fordelt.

Brunata kan levere præcise data til forbrugsregnskaber

Den danske energivirksomhed Brunata har gennem mange år specialiseret sig i at udvikle og levere løsninger, der kan energioptimere bygninger og boliger. Brunata har en omfattende erfaring med at levere forbrugsregnskaber til udlejningsejendomme, og det ligger dem på sinde altid at levere præcise data i et overskueligt og letforståeligt overblik til den aftalte tid.

Ved at vælge Brunata som leverandør af fordelingsnøgler og forbrugsregnskaber kan udlejer og administrator sikre sig, at forbrugsudgifterne blandt udlejer bliver fair fordelt. En sikkerhed, som frem for alt kommer lejerne til gode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top