Silovej 8 - 9900 Frederkshavn

10 tips til energioptimering af din bolig

10 tips til energioptimering af din bolig

Alt for mange mennesker bruger unødvendigt mange penge på ineffektive energiløsninger. Hvis man bor i et hus af ældre dato, vil man med få tiltag og få energioptimeringsløsninger kunne nedsætte sine samlede energiomkostninger markant.

Vi hører ofte argumentet: Energiforbedrende løsninger er dyre. Det er også sandt, at mange af de tiltag, der sænker energiudgifterne, ikke er gratis, men man skal huske på, at udgifter til energiforbedringer er engangsudgifter, og udgifter, som bør ses som investeringer, der lynhurtigt tjener sig selv hjem igen.

Vi giver dig her 10 solide tips til, hvordan du kan sænke dine energiomkostninger.

1: Få lavet en termografisk undersøgelse

Hvad er en termografisk undersøgelse overhovedet, tænker du måske? Nogle kalder fænomenet for en termografering, mens andre kalder det for en termografisk undersøgelse. Begge dele henviser til en undersøgelse, der kan afsløre, hvor størstedelen af varmen i dit hjem slipper ud. Til undersøgelsen bruges et avanceret infrarødt kamera, der via farver afslører, hvor varmen siver ud af hjemmet. En sådan undersøgelse kan dermed give dig et klart billede af, hvor varmen i dit hjem går til spilde, og hvilke områder af dit hjem du bør overveje at efterisolere eller lignende.

Du bør altid kontakte en fagmand i forbindelse med isoleringsopgaver. Dette skyldes flere forhold. Dels kan fagmanden udføre isoleringsopgaverne bedre end dig, og dels er fagmanden bevidst om, at visse utætheder i hjemmet er nødvendige i forhold til udluftning. Hvis du tager sagen i egen hånd og lukker nogle utætheder, der ikke bør lukkes, ødelægger du indeklimaet i dit hjem.

2: Få efterisoleret væggene i dit hjem

Man siger, at 32 % af varmen forsvinder ud af et gennemsnitshus ydervægge. Det er urealistisk at tro, at man kan sænke dette tal til 0 %, men vi kan godt blive enige om, at en tredjedel af varmen er alt for højt, ikke?

Hvordan man efterisolerer væggene i et hus, afhænger af, hvordan huset er bygget. Man har ikke altid de samme muligheder. Det er for eksempel ikke muligt at hulmurisolere en massiv mur, så hvis dit hjem er bygget af massive mure, skal isoleringen af væggene foregå på alternativ vis. Hvis du tager kontakt til en isoleringsfagmand, vil han uden tvivl kunne rådgive dig/jer i forhold til, hvordan væggene i dit/jeres hjem bedst muligt efterisoleres.

3: Få efterisoleret loftet i dit hjem

Varme søger opad, så hvis loftet i dit hus er dårligt isoleret, vil en stor del af varmen sive ud gennem taget. Man siger, at der gennemsnitligt forsvinder 10 % af husets varme gennem husets tag.

Få 3 tilbud på efterisolering

Overvejer du at få efterisoleret loftet? Så kan du frit og uforpligtende få 3 tilbud fra håndværkere på efterisolering. Vi sammenligner med 3byggetilbud.dk om håndværkeropgaver.

Giv mig 3 gode tilbud

Hvis loftet i dit hus er dårligt isoleret, bør du virkelig overveje at efterisolere dette, da lofter traditionelt set er både nemme og billige at isolere. Er loftet uudnyttet, skal du blot lægge isoleringsmaterialet direkte på loftsgulvet. Hvis du vælger at isolere med mineraluld, skal du huske også bruge et dampspærre.

Selvom det er relativt nemt at isolere et loftrum, bør du altid rådføre dig med en fagmand, inden du påbegynder arbejdet. Det er nemlig meget vigtigt, at man bevarer ventilationen i loftrummet. Sørg derfor for, at du ikke skader ventilationen, når du loftisolerer. Hvis du lader en fagmand udføre isoleringsopgaven, kan du være sikker på, at han tager de hensyn, man skal tage, når man loftisolerer.

4: Få renoveret og efterisoleret dit hjems tag

Først og fremmest er det vigtigt, at alle tagsten eller -plader er intakte set fra et energieffektivt perspektiv. Hvis taget på dit hus er hærget, og der mangler en eller flere tagsten/tagplade(r) hist og pist, kan du være sikker på, at en stor del af varmen fra dit hus siver ud gennem taget. Hvis taget på dit hjem er gammelt og slidt, bør du derfor overveje at få dette renoveret, både af æstetiske og energimæssige årsager. Det vil sandsynligvis spare dig for mange penge på sigt, og så vil det samtidig pynte væsentligt på din bolig.

Er taget på dit hjem velholdt, tæt og pænt, er dette ikke ensbetydende med, at du ikke kan udføre energioptimeringsløsninger, der vedrører taget. Det kan nemlig sagtens være, at taget ikke er isoleret godt nok. Hvis dette er tilfældet, vil du kunne sænke dine varmeudgifter ved at efterisolere taget. Du kan blive klogere på efterisolering her.

5: Få udskiftet dit hjems vinduer med lavenergivinduer

Der kan være mange penge at spare ved at udskifte vinduerne i ens hjem, hvis disse er af ældre dato. Hvis dit hjem er fyldt med vinduer med blot et lag glas, kan du være helt sikker på, at meget af den varme, du genererer i huset, siver ud af disse. Du bør derfor overveje at investere i nye energiforbedrende lavenergivinduer.

Hvis dit hjem har termoruder, er dette bestemt bedre end gamle vinduer med blot et lag glas, men termoruder er heller ikke den mest optimale løsning på markedet set i et energimæssigt perspektiv.

Den optimale løsning er derimod moderne lavenergiruder. Disse ruder er meget modstandsdygtige, og så er de eminente til at holde på varmen.

6: Få efterisoleret gulvet i dit hjem

Der forsvinder i gennemsnit 15 % af et hus’ varme gennem gulvet. Dette tal kan mindskes markant, hvis man efterisolerer gulvet.

Der er dog stor forskel på, hvor udfordrende denne disciplin er. I huse, der har kælder eller krybekælder, er gulvisolering en yderst gnidningsfri proces. Det er nemlig problemfrit at isolere gulve, der befinder sig mellem to etager. I etplanshuse er det derimod lidt mere udfordrende at udføre gulvisolering, men på ingen måde umuligt.

Hvor stor en udfordring gulvisolering er i etplanshuse, afhænger meget af husets konstruktion. Typisk er det lettere at gulvisolere i rum, hvor der er trægulv, end i rum, hvor der er klinker. Dette skyldes, at klinker, som oftest, er lagt lige over husets betonfundament. Isoleringen skal i sådanne tilfælde implementeres under betonfundamentet, og det er selvsagt besværligt. Hvis der derimod er trægulv, vil der ofte være et hulrum mellem trægulvet og betonfundamentet, og dette hulrum kan man med fordel efterisolere. Dette er væsentligt lettere, end hvis betonfundamentet skal fjernes først.

Uanset om du bor i et hus med kælder, flere etager eller etplanshus, så anbefaler vi, at du rådfører dig med en fagmand, hvis du ønsker gulvisolering i hjemmet.

7: Få efterisoleret kælderen

Der kan være mange fordele forbundet med at efterisolere kælderen i ens hjem. Hvis du bruger din kælder til opbevaring, bør du sørge for, at denne er ordentligt isoleret, da du hermed undgår fugtproblemer og lignende, der kan ødelægge dit opmagasinerede grej.

Når man efterisolerer et kælderrum, vil man typisk efterisolere kældervæggene udefra. Man kan bruge polystyren, mineraluld eller løse letklinker til dette formål.

Hvis det ikke er muligt at isolere kældervæggene udefra, er en alternativ mulighed at isolere væggene indefra. Dette kræver dog ret meget plads, hvorfor vi fraråder denne model, hvis isolering af ydervæggene er en mulighed.

Ud over at kældervæggene kan efterisoleres, er det også muligt at efterisolere gulvet i kælderen. Dette kan dog godt være en smule omstændeligt, da man sædvanligvis skal banke betongulvet op og grave ud. Selvom det kan være udfordrende, kan det sagtens være besværet værd. Effekterne kan nemlig være rigtig store; du får uden tvivl en mere energioptimeret bolig med et bedre indeklima, hvis du efterisolerer gulvet i jeres kælderrum.

8: Udskift din varmekilde!

Uanset om dit hjems varmekilde er et oliefyr, et varmeanlæg eller fjernvarme, kan det sagtens være en post, hvor indenfor der kan energioptimeres. Hvis dit fyr eller varmeanlæg er ti år gammelt, vil du kunne opnå en stor energibesparelse ved udskifte fyret eller varmeanlægget med et nyt, moderne fyr eller varmeanlæg.

Hvis du bor i et område, hvor det er muligt at få fjernvarme, anbefaler vi, du vælger denne varmekilde. Denne løsning har nemlig en række fordele, blandt andet at den giver forsyningssikkerhed, og at den er billig.

9: Gør udluftning til en fast rutine

Det er nødvendigt at lufte ud engang imellem, ellers bliver indeklimaet ulideligt og ulækkert. Det hænder dog, at man glemmer, at man har åbnet vinduer og døre, og lader disse stå åbne i lang tid, og dette er ikke omkostningsfrit.

Derfor er det vigtigt, at man husker at lukke vinduer og døre relativt kort efter, at man har åbnet disse for at lufte ud. Vi anbefaler, at du nærmest skemalægger udluftningen. Gør det i hvert fald til en fast rutine, for eksempel så du lufter ud hver morgen, eftermiddag og aften. Har du et fast system, så husker du uden tvivl altid at lukke vinduer og døre, hver gang du lufter ud. Du kan jo bruge besparelsen på en omgang vinduespudsning københavn

10: Tag styringen over dit varmeanlæg!

Hvis du har et moderne varmeanlæg, vil du stensikkert kunne indstille dette grundigt og avanceret, hvilket kan nedbringe dit energiforbrug markant. Du kan for eksempel, med fordel, indstille dit varmefyr til at skrue ned, når du ikke er hjemme, eller når du sover. Når du ikke er hjemme, har du alligevel ikke brug for, at hytten er varm, og når du skal sove, er det sundere for dig, hvis temperaturen er lavere end i dagtimerne.

Du kan spare rigtig mange penge ved at kontrollere dit varmeanlæg og skrue ned for temperaturen, når det er muligt. Sætter du temperaturen ned med én grad, kan du spare op til 5 % på din varmeregning.

 Vi håber, at du kan bruge et eller flere af vores tips til at sænke dine fremtidige energiudgifter!

Denne artikel er sponsoreret af Dagens.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top